Vozni park

Prevozi normalnega komercialnega blaga

Opravljamo prevoze kompletnih tovorov, zbirne prevoze manjših in večjih pošiljk.

Prevoz nevarnega blaga (ADR)

Vsa vozila so opremljena za prevoz nevarnih snovi, ter vsi vozniki imajo dovoljenje za prevoz le teh..

Prevoz posebnih nevarnih odpadkov (ADR + A)

Imamo dovoljenje za prevoz posebnih nevarnih odpadkov po Nemčiji in Belgiji.

Prevoz odpadnega papirja

Za Holandijo in Nemčijo imamo dovoljenje za prevoz odpadnega papirja.